Δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου Δωρεάς Ερμηνείας Φωτιάδου