Πρόσκληση στην έναρξη των εργασιών της 5ης συνάντησης Θερινού Σχολείου Τζουμέρκων & Νοτιοανατολικής Πίνδου στο Συρράκο