Η τελετή των αποκαλυπτηρίων της προτομής του,
Εκδόσεις: Εταιρία Ηπειρωτικών Μελετών,
Ημερ/νία Έκδοσης:1960, Ιωάννινα,
Προσφώνησις: Κ. Φρόντζου,
Ομιλία: Μιχ. Περάνθη

Η Εταιρία Ηπειρωτικών Μελετών οργάνωσε τον Μάιο του 1959 εις Ιωάννινα,διημέρους εορταστικάς εκδηλώσεις εις μνήμην του ποιητού Κώστα Κρυστάλλη με την ευκαιρίαν της συμπλήρωσης 65 χρόνων από του θανάτου του.Κύριος ομιλητής υπήρξεν ο αρμοδιώτερος να παρουσιάσει και να αξιολογήσει τον Ηπειρώτην τραγουδιστήν, ο εκλεκτός συγγραφεύς Μιχαήλ Περάνθης, εις τον οποίον τόσα οφείλει η προώθησης των περι τον Κώστα Κρυστάλλη μελετών και η ευρυτέρα γνωριμία και επιβολή του έργου του. Εις το “Άλσος” της πόλεως των Ιωαννίνων εστήθη η προτομή του Κώστα Κρυστάλλη – έργον του γνωστού γλύπτου Νικόλα-, τιθεμένου ούτω εις εφαρμογήν του προγράμματος της “Εταιρίας” όπως τιμήσει με προτομάς όλα τα άξια πνευματικά τέκνα της Ηπείρου. Την κυρίαν ομιλίαν του κ. Περάνθη καταχωρούμεν εις το ανα χείρας τεύχος. (Από τον πρόλογο της Ε.Η.Μ. του βιβλίου).