Εκδόσεις: Σύνδεσμος Συρρακιωτών Ιωαννίνων – Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων,
Ημερ/νία Έκδοσης:2002, Ιωάννινα,
Συγγραφή-Επιμέλεια : Δημήτριος Αν. Γάτσιος
ISBN: 960-86751-4-6

Η “Κτηνοτρόφων Άνοδος και Κάθοδος” αποπειράται να αναμοχλεύσει μέσα από τις μνήμες, τη λαχτάρα της Ανόδου των κτηνοτρόφων Συρρακιωτών από τον τόπο ξεχειμωνιάσματος στην πατρική γη (το Συρράκο), αλλά και τις δοκιμασίες που ήταν πάντα έτοιμου ήταν πάντα έτοιμοι να υποστούν, αρκεί να πήγαιναν στα δικά τους λημέρια να αναμοχλεύσει ακόμη τον πόνο του αποχωρισμού και τις κακουχίες της Καθόδου, που ήταν υποχρεωμένοι να βιώνουν με την εγκατάλειψη της γενέθλιας γης και της εγκατάστασής τους στα χειμαδιά. (Από τον πρόλογο του συγγραφέα).