Πέτρα Μνήμη Φως (Δίτομο Έργο)
Εκδότης: Πνευματικό Κέντρο Κοινότητας Συρράκου
Συγγραφική Ομάδα :
Ιωσήφ Ε. Ζιώγας:Ιστορικά
Δευκαλίων Αθ. Μαντζίλας: Γεωγραφία-Διοικητικά όρια-Οικισμός (Αρχιτεκτονική,Εκκλησίες,Σχολεία,Οικοτροφείο)-Ύδρευση και Υγιεινή-Αγαθοεργήματα-Το Συρράκο σήμερα
Μανόλης Χρ. Μαγκλάρας: Κοινωνικές και οργανωτικές δομές-Διαστρωμάτωση-Οικονομική ζωή-Επαγγέλματα-Οι τρείς μεγάλοι του Συρράκου
Βασίλης Χρ. Μπέλλος:Λαογραφία Ι
Ηλίας Χρ. Γκαρτζονίκας: Λαογραφία ΙΙ
ISBN: 960-88128-0-1
ΣΕΛ.: Α’ ΤΟΜΟΣ σελ. 562 / Β’ ΤΟΜΟΣ σελ.628
Ημερ. Έκδοσης : 2004 Ιωάννινα
Η συγγραφή αυτού του βιβλίου , που περιέχει όλα τα στοιχεία από την προφορική και γραπτή παράδοση , είναι προϊόν συστηματικής προσπάθειας και μακροχρόνιας έρευνας, γιατί η ιστορική διαδρομή καλύπτει εκατοντάδες χρόνια και τα γεγονότα και τα πρόσωπα είναι πολλά. Η προσπάθεια αυτή άρχισε το 1999 και η έρευνα έγινε στο Συρράκο και στους τόπους διασποράς των Συρρακιωτών , μέσα από κρατικά, κονοτικά και ιδιωτικά αρχεία, από βιβλιοθήκες, αρχεία εφημερίδων κ.ά. Στόχος μας ήταν να προβάλουμε το λαμπρό ιστορικό παρελθόν του Συρράκου, τον πρότυπο ημινομαδικό τρόπο ζωής των κτηνοτρόφων μας, την εμποροβιοτεχνική δραστηριότητα των Συρρακιωτών εμπόρων, την οικονομική ζωή, την πνευματική δραστηριότητα, την διοικητική οργάνωση, τα παραδοσιακά συρρακιώτικα επαγγέλματα, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του Συρράκου, τη φυσιογνωμία του εδάφους μας, τις παραδόσεις μας, τα τραγούδια και τους χορούς μας, τους ευεργέτες μας, τους πολιτικούς και τους αγωνιστές, τους ποιητές και τους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών που έβγαλε η ένδοξη αυτή περιοχή της Ηπείρου….”
(Απ’ τον πρόλογο της συγγραφικής ομάδας του Δίτομου Έργου)