ΣΥΡΡΑΚΟ – ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ – Ένα ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο
Εκδόσεις: Σπύρος Νταλαούτης
Ημερ/νία Έκδοσης: 2005, Πρέβεζα

Το βιβλίο αυτό στηρίζεται περισσότερο στις προφορικές μαρτυρίες και παραδόσεις που κατέγραψε ο συγγραφέας για το Συρράκο και χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο γίνεται μια σύντομη αναδρομή στην ίδρυση του οικισμού, στην αρχιτεκτονική δομή του στις δραστηριότητες των Συρρακιωτών και στους ηρωικούς αγώνες τους για την απελευθέρωση απ’ τον Τουρκικό ζυγό. Στο δεύτερο μέρος καταγράφονται όλα τα τοπωνύμια σε χάρτες, εξηγείται η προέλευσή τους και αναδεικνύονται, μέσα απ’ αυτά, αρκετά ιστορικά στοιχεία, τα οποία παραλείπονται στο πρώτο. “…Επιλέγει ως κύριο άξονά του τα τοπωνύμια τα οποία δεν αντιμετωπίζει ως απλές λέξεις. Αντίθετα, θεωρεί ότι αποτελούν δείκτες συρρακιώτικου πολιτισμικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τον Bourdier. Αξιοποιεί τα τοπωνύμια, για να κατανοήσει τη συγκρότηση του οικισμού, τις σχέσεις με γειτονικές κοινότητες, τις παραγωγικές και κοινωνικές σχέσεις, τις ιστορικές περιπέτειες, την καθημερινότητα των κατοίκων του. Τα τοπωνύμια συναντούν τον μύθο και την ιστορία, τους θρύλους και τις παραδόσεις με τις κοινωνικές νόρμες” (Από το προλογικό σημείωμα του επιμελητή της έκδοσης Ευάγγελου Αυδίκου).