Συρράκο : Η γλωσσική μας κληρονομιά
Εκδόσεις : Σπύρος Χ. Νταλαούτης
Ημερ/νία Έκδοσης:2009, Πρέβεζα

Οι Συρρακιώτες μιλούσαν δύο γλώσσες, την ελληνική και την βλάχικη. Για την προφορική και γραπτή τους επικοινωνία με την κεντρική εξουσία και για τις επαγγελματικές τους συναλλαγές και δραστηριότητες χρησιμοποιούσαν πάντα την ελληνική, την οποία χειρίζονταν πάρα πολύ καλά, γεγονός που προκύπτει απ’ τα αρχεία της Κοινότητας. Για την αναμεταξύ τους επικοινωνία χρησιμοποιούσαν τη βλάχικη γλώσσα. Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο περιέχει βασικά στοιχεία γραμματικής, απαραίτητα στον αναγνώστη, για να κατανοήσει την βλάχικη γλώσσα. Στο δεύτερο κεφάλαιο έχουν καταγραφεί ιστορίες, παραμύθια, τραγούδια, παροιμίες, ιδιότυπες φράσεις, αινίγματα, ευχές, κατάρες, σκωπρικά και λογοπαίγνια του Συρράκου, πρώτα στα βλάχικα και στην συνέχεια μεταφρασμένα στα ελληνικά. Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει λεξικό ελληνοβλάχικο, το οποίο είναι ερμηνευτικό και γραμματικό. Πρώτα μεταφράζεται η λέξη, μετά χωρίζεται σε συλλαβές, για να μπορεί ο αναγνώστης να την προφέρει καλύτερα, και στην συνέχεια γίνεται γραμματική αναγνώρισή της. (Από τον πρόλογο του συγγραφέα).