Η Διοίκηση του Συρράκου την ύστερη Τουρκοκρατία (1892-1912)
Εκδότης:Πνευματικό Κέντρο Συρράκου
Συγγραφή–Επιμέλεια:Πάνος Δημ.Τζιόβας
ISBN: 978-960-88128-1-9
ΣΕΛ.:160
Ημερ. Έκδοσης: 2007,Ιωάννινα
Η “Διοίκηση του Συρράκου την ύστερη Τουρκοκρατία (1892-1912)” θα μπορούσε να αποτελέσει εγχειρίδιο “Πολιτικής Ιστορίας” του Συρράκου για την περίοδο που διαπραγματεύεται. Ο Παναγιώτης Τζιόβας το συνέγραψε μετά από πολύχρονη έρευνα των στοιχείων και πληροφοριών που παραθέτει. Ταυτόχρονα, αποτελεί ξάφνιασμα για την πολιτική δράση και την πολιτική συμπεριφορά εκείνης της περιόδου. Εμφανίζει την αντιπαλότητα των κυρίαρχων τάξεων της κοινωνίας του Συρράκου και πως επεδίωκαν την προστασία των συμφερόντων τους. Δεν παύει όμως και μέσα από συγκρούσεις αυτές να διαφαίνεται η προσπάθεια όλων για καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης και το κοινό καλό, όπως το αντιλαμβανόταν κάθε φορά οι εκπρόσωποί τους. Και εν πάσει περιπτώσει, οι όποιες διαφορές και συγκρούσεις που αναφύονται με αντικειμενικότητα από τον συγγραφέα τονίζουν και επιστεγάζουν το συμπέρασμα πως η τοπική κοινωνία του Συρράκου, ακόμη και εκείνη τη σκοτεινή εποχή, ήταν μια κοινωνία με συνοχή στην βάση της, με ροπή στη δημιουργικότητα και την καινοτομία, μια ζωντανή και αφυπνισμένη κοινωνία που δεν όφειλε να αφήνει εξωγενείς παράγοντες να τη διακυβεύουν· αλλά και για τα απλά και καθημερινά ζητήματα υπήρχαν τοποθετήσεις των μελών απ’ όπου και να προέρχονται.
(Απ’ το πρόλογο του Προέδρου και Πνευματικού Κέντρου Συρράκου)