Το Εκπαιδευτικό Οικοτροφείο Συρράκου, «ο Γιαννιώτης» (1922-1977)
Εκδότης: Σύνδεσμος Συρρακιωτών Ιωαννίνων
Συγγραφέας :Δημήτριος Ελ. Ράπτης
Ημερ/νία Έκδοσης :2017, Ιωάννινα

Πρόκειται για μια αρχειακή έρευνα του Δημήτρη Ράπτη για το κοινοτικό οικοτροφείο του Συρράκου Ιωαννίνων που λειτούργησε από το 1922 ως το 1977 με μια διακοπή δέκα και παραπάνω χρόνων στον πόλεμο του ’40. Περιλαμβάνει στοιχεία από την ίδρυσή του, τη λειτουργία του, τους κανονισμούς λειτουργίας, το διοικητικό, εκπαιδευτικό και υπαλληλικό προσωπικό, τους οικονομικούς πόρους και τα περιουσιακά του στοιχεία, την προμήθεια των αναγκαίων ειδών και το συσσίτιο των οικοτρόφων το Μητρώο με τα ονοματεπώνυμά τους, καθώς και στοιχεία από την καθημερινή ζωή τους. Η λειτουργία του σε δύσκολες περιόδους και με την ιδιομορφία της κοινωνίας –μετακινούμενοι στα χειμαδιά το χειμώνα και επιστροφή την άνοιξη στο χωριό- πρόσφερε στέγη και τροφή σε πάρα πολλά Συρρακιωτόπουλα βοηθώντας τα να σπουδάσουν με καλύτερες συνθήκες. Με το βιβλίο αναδεικνύεται οι προνοιακός αυτός κοινοτικός αυτός θεσμός και παράλληλα φωτίζονται διάφορες πτυχές της κοινωνίας του Συρράκου από την περίοδο του Μεσοπολέμου ως τα τέλη της δεκαετίας του ’70.

Από αναφορά του συγγραφέα.