Χριστόφορος Ρίζος: Ο ευεργέτης της Πρέβεζας και του Συρράκου
Εκδόσεις:Πνευματικό Κέντρο Συρράκου
Ημερ/νία Έκδοσης:2010, Ιωάννινα
Συγγραφή: Πάνος Δημ. Τζιόβας
ISBN: 978-960-88128-3-3

Το βιβλίο αναφέρεται στο κληροδότημα του Συρρακιώτη ευεργέτη πάροικου Πρέβεζας Χριστόφορου Κων. Ρίζου.

Η μελέτη αυτή βασίζεται σε ανέκδοτο αρχειακό υλικό, που προέρχεται από το Αρχείο της Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης και άλλες πηγές και περιγράφει, με ακρίβεια, την πορεία του κληροδοτήματος από το 1903 μέχρι και το 1993. Ειδικότερα στην μελέτη αυτή περιγράφονται οι ενέργειες των εκτελεστικών του επιτροπών, η δίκη των πρώτων εκτελεστών, η ίδρυση και λειτουργία του Νεκροταφείου Πρέβεζας, η διαχείριση και εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του διαθέτη σύμφωνα με τις θελήσεις του που αναφέρονται ρητά στην διαθήκη του και η περιφρούρησή της.