Κληρώσεως προικοδότησης κορασίδων

από το Κληροδότημα Σπυρίδωνος Μπαλτατζή της Τ.Κ. Συρράκου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων

Σύμφωνα με τη διαθήκη του Σπυρίδωνος Μπαλτατζή και όπως ορίζει το Π.Δ. 550 (Φ.Ε.Κ. 197/1976), προκηρύσσουμε κλήρωση προικοδότησης απόρων κορασίδων της Δημοτικής Ενότητας Συρράκου για το έτος 2021. Οι υποψήφιες θα πρέπει να υποβάλουν πλήρη φάκελο που θα κατατεθεί ή αποσταλεί έως την 31 η Ιουλίου 2021 στο Κοινοτικό Γραφείο της Τ. Ε. Συρράκου (Τοπική Κοινότητα Συρράκου, Συρράκο Βορείων Τζουμέρκων, Τ.Κ. 44001).

Ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει τα κάτωθι παραστατικά και δικαιολογητικά:

  1. Ενυπόγραφη αίτηση υποψηφίας.
  2. Έντυπο Ε1 τελευταίας φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό έτους 2020 (των γονέων όπως και της ενδιαφερόμενης εφόσον υποβάλλει).
  3. Έντυπο Ε9 έτους 2020 και πιθανής μεταγενέστερης αλλαγής (των γονιών και της ενδιαφερόμενης εφόσον υποβάλλει).
  4. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνονται τα παρακάτω: α) Τα έντυπα της (2) και (3) ανωτέρων παραγράφων ότι είναι αληθή (εφόσον δεν είναι επικυρωμένα από την εφορία). β) Δεν έχει προικοδοτηθεί η ενδιαφερόμενη από άλλο Νομικό πρόσωπο.
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένης.
  6. Πιστοποιητικό δημοτικότητας (εγγραφής στους οικείους δημοτικούς καταλόγους) που να προκύπτει ότι η υποψήφια είναι εγγεγραμμένη στους Δημοτικούς καταλόγους της Τ.Ε. Συρράκου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την διαδικασία κληρώσεως.

(Όλα τα δικαιολογητικά να προσκομιστούν σε φάκελο με έλασμα που θα φέρει στο εξώφυλλό το ονοματεπώνυμο της υποψηφίας).

Απαραίτητη προϋπόθεση δυνατότητας επιλογής των υποψηφίων για προικοδότηση είναι:

  • α) Οι υποψήφιες θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα της δημότισσας της Δ.Ε. Συρράκου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την διαδικασία κληρώσεως.
  • β) Οι υποψήφιες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 17 ο έτος της ηλικίας τους και δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 35 ο .
  • γ) Οι υποψήφιες θα πρέπει να είναι άγαμες μέχρι και την ημερομηνία κληρώσεως.

Ορίζεται η 31/07/2021 ως ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων και των υπολοίπων ανωτέρω εγγράφων στη Δ.Ε. Συρράκου. Δεν θα εξεταστούν ούτε θα ληφθούν υπόψη από την διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος, στον υπό κατάρτιση πίνακα για προικοδότηση κοριτσιών, αιτήσεις που θα παραληφθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την 31 η Ιουλίου 2021. Λοιπές Πληροφορίες: Βαΐτσης Γιώργος-6946424324.

 

 

Ο Πρόεδρος

Τ.Κ. Συρράκου

Γεώργιος Β. Βαΐτσης

Κατεβάστε το αρχείο της Προκήρυξης

Νέα Κοινότητας

Αξιοθέατα

Το Συρράκο, είναι ιστορικό αρχοντοχώρι της Ηπείρου. Βρίσκεται 52 χλμ. νοτιοανατολικά των Ιωαννίνων, στο όρος Περιστέρι, σε υψόμετρο 1200μ. …

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οδηγίες και κατευθύνσεις για το πώς θα έρθετε στο Συρράκο
 

Τι μπορείτε να κάνετε στο Συρράκο και στην φύση κατα την διάρκεια της διαμονής σας

 

Δειτε τα μουσεία στην περιοχή του Συρράκου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οδηγίες και κατευθύνσεις για το πώς θα έρθετε στο Συρράκο
 

Τι μπορείτε να κάνετε στο Συρράκο και στην φύση κατα την διάρκεια της διαμονής σας

 

Δειτε τα μουσεία στην περιοχή του Συρράκου