ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Τ.K. Συρράκου

«Κληροδότημα Σπ. Μπαλτατζή Κ΄Δωρητών Κ.Χολέβα και Β. Πανέτη

Ταχ. Δ/νση :Συρράκο

Ταχ. Κώδικας : 440 01

Πληροφορίες :Βαΐτσης Γεώργιος

Τηλέφωνο : 2651053296

Fax : 2651053297

E-mail :visitsyrrako@gmail.com

Θέμα: Καθορισμός όρων προικοδότησης κορασίδων από το Κληροδότημα Σπυρίδωνος Μπαλτατζή και Δωρητών Κ. Χολέβα και Β. Πανέτη

Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Α.Το Π.Δ. 550 (Φ.Ε.Κ. 197/1976), Διαθήκη Σπυρίδωνος Μπαλτατζή

Β. Την από 17.10.1907 Ιδιόγραφη Διαθήκη του αποβιώσαντος Σπυρίδωνα Μπαλτατζή η οποία δημοσιεύτηκε με το με αριθ. 1749/17.03.1908, Πρακτικό Συνεδριάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Β. Την Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2020 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Μπαλτατζή και δωρητών Χολέβα Πανέτη» της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ? ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ (Αρ. Πρ. 71619),

Ανακοινώνουμε τους όρους προικοδότησης απόρων κορασίδων από το Κληροδότημα Σπυρίδωνος Μπαλτατζή και Δωρητών Κ. Χολέβα και Β. Πανέτη της Δημοτικής Ενότητας Συρράκου για το έτος 2020 όπως παρακάτω:

α) Οι υποψήφιες θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα της δημότισσας της Δ.Ε. Συρράκου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την διαδικασία κληρώσεως.

β) Οι υποψήφιες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 35ο.

γ) Οι υποψήφιες θα πρέπει να είναι άγαμες μέχρι και την ημερομηνία κληρώσεως. Όσες επιθυμούν να προικοδοτηθούν, θα πρέπει να υποβάλουν πλήρη φάκελο υποψηφίας που θα κατατεθεί ή αποσταλεί έως την 31η Ιουλίου 2020 στο Κοινοτικό Γραφείο της Τ. Κ. Συρράκου (Τοπική Κοινότητα Συρράκου, Συρράκο Βορείων Τζουμέρκων, Τ.Κ. 44001). Ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει τα κάτωθι παραστατικά και δικαιολογητικά:

  1. Ενυπόγραφη αίτηση υποψηφίας.
  2. Έντυπο Ε1 τελευταίας φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό έτους 2019 (των γονέων όπως και της ενδιαφερόμενης εφόσον υποβάλλει).
  3. Έντυπο Ε9 έτους 2019 και πιθανής μεταγενέστερης αλλαγής (των γονιών και της ενδιαφερόμενης εφόσον υποβάλλει).
  4. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνονται τα παρακάτω: α) Τα έντυπα της (2) και (3) ανωτέρων παραγράφων ότι είναι αληθή (εφόσον δεν είναι επικυρωμένα από την εφορία). β) Δεν έχει προικοδοτηθεί η ενδιαφερόμενη από άλλο Νομικό πρόσωπο.
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφερομένης.
  6. Πιστοποιητικό δημοτικότητας (εγγραφής στους οικείους δημοτικούς καταλόγους) που να προκύπτει ότι η υποψήφια είναι εγγεγραμμένη στους Δημοτικούς καταλόγους της Τ.Κ. Συρράκου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την διαδικασία κληρώσεως. (Όλα τα δικαιολογητικά να προσκομιστούν σε φάκελο με έλασμα που θα φέρει στο εξώφυλλό το ονοματεπώνυμο της υποψηφίας). Ορίζεται η 31/07/2020 ως ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων και των υπολοίπων ανωτέρω εγγράφων στη Δ.Ε. Συρράκου. Δεν θα εξεταστούν ούτε θα ληφθούν υπόψη από την διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος, στον υπό κατάρτιση πίνακα για προικοδότηση κοριτσιών, αιτήσεις που θα παραληφθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την 31η Ιουλίου 2020. Μετά το πέρας της υποβολής αιτήσεων και αφού εξετασθούν οι φάκελοι υποψηφιοτήτων, η Διαχειριστική Επιτροπή θα καταρτίσει πίνακα υποψηφίων προς προικοδότηση κορασίδων, τον οποίο και θα υποβάλλει προς έγκριση στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων έως την 7η Αυγούστου 2020. Οι υποψήφιες με δική τους μέριμνα να πληροφορηθούν την επιλογή τους στον καταρτισθέντα πίνακα υποψηφίων, μετά την αντίστοιχη απόφαση της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής. Η κλήρωση θα γίνει την 15η Αυγούστου 2020, μετά το πέρας της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Συρράκου. Οι υποψήφιες οφείλουν να είναι παρούσες. Σε περίπτωση αδυναμίας, να εκπροσωπηθούν από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ο οποίος θα πρέπει να υποβάλλει την απαραίτητη θεωρημένη εξουσιοδότηση προς την Διαχειριστική Επιτροπή την 14η Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00, στο Κοινοτικό Γραφείο Συρράκου. Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες ημερησίου τύπου, σε Ιωάννινα και Πρέβεζα και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο: Κοινότητα Συρράκου- visitsyrrako@gmail.com. Λοιπές Πληροφορίες: Σκαμνέλος Χρήστος-6974838490, Βαΐτσης Γιώργος-6946424324.

Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Συρράκου

     Γεώργιος Β. Βαΐτσης

Νέα Κοινότητας

Αξιοθέατα

Το Συρράκο, είναι ιστορικό αρχοντοχώρι της Ηπείρου. Βρίσκεται 52 χλμ. νοτιοανατολικά των Ιωαννίνων, στο όρος Περιστέρι, σε υψόμετρο 1200μ. …

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οδηγίες και κατευθύνσεις για το πώς θα έρθετε στο Συρράκο
 

Τι μπορείτε να κάνετε στο Συρράκο και στην φύση κατα την διάρκεια της διαμονής σας

 

Δειτε τα μουσεία στην περιοχή του Συρράκου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οδηγίες και κατευθύνσεις για το πώς θα έρθετε στο Συρράκο
 

Τι μπορείτε να κάνετε στο Συρράκο και στην φύση κατα την διάρκεια της διαμονής σας

 

Δειτε τα μουσεία στην περιοχή του Συρράκου