ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΥΠΟΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. “Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ” ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

το ΠΔ 270/81 (ΦΕΚ Α 77/30-3-81)

το Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006)

Την υπ΄αριθμ. 10 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Ο Γεώργιος Γιαννιώτης” του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων

Προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση τμήματος γεωτεμαχίου κοινοτικού αγροκτήματος που βρίσκονται στο Άκτιο Βόνιτσας, συνολικού εμβαδού 938.469.62 τ.μ. για χρήση Α.Π.Ε., με βάση το Άρθρο 192/4/δ (μακροχρόνια μίσθωση ακάλυπτων δημοτικών εκτάσεων με σκοπό την ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, καθώς και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το τμήμα του γεωτεμαχίου συνορεύει ολόγυρα με ιδιοκτησίες Νίκα, Πολεμικής Αεροπορίας, Νίκα, Ρίζου, Τσόκου, με οδό Ακτίου – Βόνιτσας, με υπόλοιπο τμήμα του ιδίου αγροκτήματος και με Ιόνιο Πέλαγος και έχει εμβαδό (936.620.57 και 1.849.05) 938.469.62 τ.μ. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή, αποκλειστικά, για την εγκατάσταση σ’ αυτό, λειτουργία και εκμετάλλευση ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (έργο φωτοβολταϊκού σταθμού) για την παραγωγή, πώληση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης Ως τιμή πρώτης προσφοράς (εκκίνησης) για τα δύο (2) πρώτα έτη της μίσθωσης (χρόνος που υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί προκειμένου να γίνει αποδεκτή η οριστική προσφορά σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού που αποστέλλει εγγράφως ο ΑΔΜΗΕ), ορίζεται το ποσό των δέκα επτά ευρώ (17,00 ευρώ) ανά στρέμμα, ανά μισθωτικό έτος.

Ως τιμή πρώτης προσφοράς (εκκίνησης) για το τρίτο έτος της μίσθωσης και για όλα τα επόμενα έτη αυτής, ορίζεται το ποσό των εκατόν εξήντα πέντε ευρώ (165,00 ευρώ) ανά στρέμμα, ανά μισθωτικό έτος, ποσό το οποίο μετά την πενταετία θα αναπροσαρμόζεται, επί του τρέχοντος καταβαλλόμενου μισθώματος, ετησίως, κατά 50 τις εκατό επί του ποσοστού αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κάθε έτους, όπως αυτό υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και από ώρα 12:00 έως 13:00 μεσημβρινή.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους, την Δευτέρα 07 Ιουνίου 2021 και από ώρα 12:00 έως 13:00 μεσημβρινή στον ίδιο χώρο. Το μίσθιο μπορούν να επισκέπτονται οι ενδιαφερόμενοι για να λαμβάνουν γνώση του χώρου και της κατάστασής του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946424324 κ. Βαΐτσης Γεώργιος.

Οι αναλυτικοί όροι της δημοπρασίας παρέχονται στα τηλέφωνα: 2659 3 60241 και 2659 3 60212, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.visitsyrrako.gr) και στο www.diavgeia.gov.gr.

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Α. Σεντελές

Κατεβάστε το αρχείο της περίληψης
Κατεβάστε το αρχείο

Νέα Κοινότητας

Αξιοθέατα

Το Συρράκο, είναι ιστορικό αρχοντοχώρι της Ηπείρου. Βρίσκεται 52 χλμ. νοτιοανατολικά των Ιωαννίνων, στο όρος Περιστέρι, σε υψόμετρο 1200μ. …

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οδηγίες και κατευθύνσεις για το πώς θα έρθετε στο Συρράκο
 

Τι μπορείτε να κάνετε στο Συρράκο και στην φύση κατα την διάρκεια της διαμονής σας

 

Δειτε τα μουσεία στην περιοχή του Συρράκου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οδηγίες και κατευθύνσεις για το πώς θα έρθετε στο Συρράκο
 

Τι μπορείτε να κάνετε στο Συρράκο και στην φύση κατα την διάρκεια της διαμονής σας

 

Δειτε τα μουσεία στην περιοχή του Συρράκου